Política de privacitat

Política de Privacitat

Responsable del tractament

L’Associació per a la Difusió del Gos d’Atura Català, ADIGAC amb NIF G04960522 i domicili a la província de Barcelona, carrer Joan Llaverias, 1 de Vilanova i la Geltrú 08800 (Espanya) és la responsable del tractament de les dades personals recollides a través del Lloc web https://www.adigac.com (d’ara endavant, el Lloc web).

Aquesta Política de Privacitat regula la recollida i el tractament de les dades personals que siguin proporcionats pels Usuaris del Lloc web, quan accedeixin, naveguin o facin ús de les funcionalitats d’aquest.

Recollida de dades, finalitats, base de legitimació i terminis de conservació:

a) Contacte: L’Usuari pot posar-se en contacte amb ADIGAC a través dels formularis del Lloc web. Amb el seu consentiment accepta facilitar a ADIGAC informació identificativa com el seu nom i cognoms, el seu correu electrònic i telèfon, així com el motiu de la consulta que desitja realitzar i a qui va destinada la consulta. Utilitzarem aquestes dades per a tramitar la consulta i contactar amb l’Usuari.

El termini de conservació de les dades per a aquesta finalitat serà d’un any, tret que siguin aplicables altres terminis.

b) Associació: Per a ser Soci d’ADIGAC (tant de número com Junior), serà necessari proporcionar les seves dades identificatives, és a dir, nom, cognoms i correu electrònic, així com informació de facturació i pagament (com a compte bancari o targeta), tot això serà necessari per a la tramitació de la seva alta.

Les finalitats del tractament seran l’examen de la sol·licitud d’associació i, si la sol·licitud compleix amb els requisits, les següents: a) gestió de les activitats de l’Associació i dels seus òrgans de representació; b) gestió de les relacions de l’Associació amb terceres persones, jurídiques i físiques, públiques i privades; i c) gestió i organització de les activitats de tota mena que es desenvolupin en compliment dels fins de l’Associació.

En tal cas, ADIGAC mantindrà les seves dades mentre sigui associat i després d’això, bloquejades durant fins a cinc anys més, per a cobrir possibles responsabilitats, sempre que no siguin aplicables altres terminis.

c) Registre d’empreses col·laboradores: Per a convertir-se en empresa col·laboradora, serà necessari, a més de la informació identificativa de l’empresa, proporcionar les dades personals de la persona física interessada, com el seu nom, cognoms i correu electrònic; així com informació de facturació.

La base de legitimació del tractament de dades serà l’execució contractual. Les dades proporcionades seran mantingudes mentre duri l’acord de col·laboració entre ADIGAC i l’empresa, per a posteriorment ser bloquejats durant fins a cinc anys més, per gestions tributàries i per a cobrir possibles responsabilitats, tret que siguin aplicables altres terminis.

d) Inscripcions a esdeveniments: Des del Lloc web és possible inscriure’s en els esdeveniments que periòdicament organitza ADIGAC. L’Usuari no associat haurà de facilitar les seves dades identificatives i de contacte, així com, de no ser un esdeveniment gratuït, informació de pagament i facturació. En cas de ser Associat d’ADIGAC, una cop s’ha accedit al Lloc web, les seves dades es carregaran directament.

La base jurídica del tractament de tals dades se sustenta en la correcta execució del contracte, perquè el seu tractament és necessari per a formalitzar la inscripció i participació als esdeveniments.

D’inscriure’s l’Usuari en algun esdeveniment gratuït, organitzat per ADIGAC, les seves dades personals seran tractades, a més de amb la finalitat de gestionar la seva inscripció i assistència, també amb la finalitat de gestionar l’enviament de comunicacions comercials, notícies o convocatòries de pròxims esdeveniments. La base de legitimació és l’interès legítim d’ADIGAC.

e) Butlletí ADIGAC: L’Associat rebrà, tret que manifesti el contrari, el butlletí de notícies d’ADIGAC en el seu correu electrònic ja que forma part dels serveis principals que ofereix ADIGAC.

La seva informació personal serà conservada en tant romangui donat d’alta en el nostre sistema d’enviament del Butlletí *ADIGAC i fins que s’oposi a continuar rebent els mateixos.

f) Cookies: El Lloc web disposa de tecnologia per a la implantació d’arxius denominats cookies en l’equip de l’Usuari. Les cookies s’utilitzen per a millorar la seva experiència de navegació en la nostra web, analitzar la navegació dels usuaris i poder oferir-li continguts personalitzats. En qualsevol cas, poden ser bloquejades o deshabilitades a través de les opcions de configuració del navegador. Si desitja més informació pot consultar la nostra Política de Cookies.

La base jurídica del tractament de les esmentades dades es sustenta en el consentiment de l’Usuari.

g) Descàrrega de continguts i enviament de comunicacions:

ADIGAC podrà enviar a l’usuari que s’hagués descarregat contingut gratuït, posat a la seva disposició en la pàgina web d’ ADIGAC, publicitat relacionada amb la temàtica de la descàrrega per mitjans electrònics per haver prestat el seu consentiment per a això en el moment de la descàrrega. En tot cas, podrà revocar el seu consentiment d’aquest tractament en qualsevol moment. Les dades seran conservades mentre romangui donat d’alta en els nostres sistemes per a l’enviament de comunicacions comercials.

h) Publicitat Pròpia: ADIGAC podrà enviar-li publicitat d’aquells serveis en el marc de l’interès legítim a mantenir a l’Associat al punt de novetats de l’Associació per al compliment dels seus fins estatutaris. En tot cas, podrà cancel·lar aquest tractament en qualsevol moment.

Les dades seran conservades mentre romangui donat d’alta en el nostre sistema per a l’enviament de comunicacions comercials.

Exercici de drets

En qualsevol moment, l’Usuari pot revocar el consentiment per al tractament o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació al tractament, ja sigui posant-lo en coneixement de *ADIGAC a través d’un correu electrònic a info@adigac.com, ja sigui indicant-lo a l’adreça a dalt indicada, assenyalant com a assumpte “Protecció de Dades”. En tots dos casos, ha de ser aportat document oficial que permeti la identificació de l’Usuari, per a evitar l’accés a les seves dades per part de tercers. En qualsevol moment, l’Usuari podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a fer valer els seus drets.

Ens alegrem molt
de veure’t per aquí!

L'ASSOCIACIÓ
Treballem cada dia amb il·lusió, per a aquesta meravellosa raça. Comptem amb un gran suport de tots els socis i fans del Gos d'Atura Català.
EMAIL
Podeu realitzar les vostres consultes o suggeriments a través del nostre correu electrònic i us donarem una resposta al més aviat possible.
Logo ADIGAC - Associació per la difusió del Gos d'Atura Català - Asociación para la difusión del Gos d'Atura Català
Nosaltres
Properament
info@adigac.com
Dill - Div: 10AM - 13PM
Fes-te soci d'ADIGAC

Per als amants del Gos d’Atura Català!